Overensstemmelseserklæring

Alle materialer og stoffer bestemt til at komme i berøring med fødevarer, er omfattet af to EU-forordninger: EU forordning 1935/2004 og EU forordning 2023/2006, sidstnævnte også kendt som GMP forordningen. 
Produkter omfattet af vores overensstemmelseserklæring:
Original Ø-Cup, Tall Cup, Small Bowl, Medium Bowl, Large Bowl, Small Plate, Large Plate, Milk Jug, Water Jug og Flat Jug
Fødevarekontaktmaterialer, herunder aktive materialer og genstande, skal fremstilles i henhold til god fremstillingspraksis, således at de under normale eller forudsigelige anvendelsesmuligheder ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, som kan udgøre en fare for sundheden. Tilsvarende skal uacceptable ændringer af sammensætning eller forringelse af produkternes organoleptiske egenskaber (konsistens, smag, farve og aroma) undgås. Når du køber et produkt fra os, kan du trygt regne med at vores produkter overholder ovennævnte lovgivning, forudsat at varerne håndteres i henhold til det oprindeligt tænkte formål. 
Vi køber vores glasurer hos leverandører som overholder GMP-reglerne, så du ikke udsættes for unødvendig og ukendt risikokemi. Vi producerer  udelukkende stentøj og brænder dermed vores emner ved omtrent 1260-80 grader. Vores glasurer indeholder ikke bly eller cadmium.
 
Udstedt 21.4.2021 af:
Bornholms Keramikfabrik,
Gl. Rønnevej 17D, 3730 Nexø
Med venlig hilsen 
Factory Manager, Mille Grønholdt Truelsen

 

  
Hent PDF-udgave af overensstemmelseserklæringen her